Piagam Pelanggan

Ditulis pada . di dalam Profil

PIAGAM PELANGGAN

1)    Menyediakan perancangan pembangunan negeri Terengganu secara proaktif,   
       dinamik dan berkesan;

2)   Memberi perkhidmatan, pandangan dan maklumat yang tepat serta berkualiti untuk
       membantu dan memudahkan pelaksanaan projek pembangunan dan komersil;

3)   Melayani secara profesional ke atas semua pertanyaan mengenai perancangan dan
      pembangunan ekonomi negeri Terengganu;

4)   Menyedia dan mengagihkan peruntukan pembangunan kerajaan kepada agensi-
      agensi dengan cekap dan saksama.