Majlis Perjumpaan Bersama Atlet Memanah Ke Kejohanan SUKMA, Sarawak 2016

Ditulis pada . di dalam Berita

Majlis Perjumpaan Bersama Atlet Memanah Terengganu ke Kejohanan SUKMA, Sarawak 2016 telah diadakan pada 19 Julai 2016 bertempat di Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA). Tujuan perjumpaan adalah untuk memberikan kata-kata semangat dan dorongan sebelum para atlet berlepas ke Sarawak pada 20 Julai 2016, di mana Unit Perancang Ekonomi Negeri merupakan Jabatan Angkat bagi Skuad Memanah Terengganu. Pada perjumpaan ini, wakil UPEN turut menyerahkan sedikit duit raya hasil sumbangan pegawai dan kakitangan jabatan kepada para atlet yang terlibat. 

Taklimat Tatacara Penyediaan Cadangan Projek Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) Di Negeri Terengganu

Ditulis pada . di dalam Berita

Taklimat Tatacara Penyediaan Cadangan Projek Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) di Negeri Terengganu telah diadakan pada 09 Mei 2016 bertempat di The Regency Waterfront Hotel, Kuala Terengganu. Taklimat telah disampaikan oleh En Khalid Bin Mohamed selaku Timbalan Pengarah (Bajet Pembangunan), Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Turut hadir pada sesi taklimat ini adalah Pengarah UPEN Terengganu Tuan Haji Zainal Abidin Bin Hussin, Timbalan pengarah UPEN Terengganu, Tuan Haji Tun Ahmad Faisal Bin Tun ABd Razak, Pengarah Kemajuan Negeri, Dato' Nik Nasarudin Bin Mohd Zawawi, Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Kerajaan Tempatan), Tuan Haji Mat Azmi Bin Arshad dan jabatan/agensi yang terlibat secara langsung dalam penyediaan Cadangan Projek Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) serata pegawai-pegawai Bahagian Pembangunan / Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu.

Tujuan utama taklimat ini diadakan adalah untuk memberi pemahaman yang sewajarnya kepada semua jabatan dan agensi negeri untuk lebih teliti dan mantap dalam penyediaan kertas permohonan bagi Cadangan Projek Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11). Di samping itu juga, peserta turut diterangkan cara pengiraan / penentuan Creativity Index (CI) dalam permohonan projek.

Lawatan Kerja Ke Pesisir Air Kuala Terengganu

Ditulis pada . di dalam Berita

Pada 05 Mei 2016, Unit Perancang Ekonomi Negeri diketuai oleh Pengarah UPEN telah mengadakan Lawatan Kerja ke Pesisir Air Kuala Terengganu bersama-sama agensi-agensi kerajaan dan agensi-agensi teknikal seperti Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Jabatan Kerja Raya, Pejabat Daerah Kuala Terengganu, Pejabat Tanah Kuala Terengganu, Seketeriat PESONA Terengganu, Unit Transformasi Ekonomi Negeri, East Coast Economic Region (ECER), Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Laut Wilayah Timur, Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Tourism Malaysia, Tenaga Nasional Berhad serta Indah Water Konsortium. Lawatan kerja ini bertujuan untuk memantau perkembangan status projek dan meneliti isu-isu yang berkaitan di dalam perkembangan pembangunan projek Pesisir Air Terengganu.