PELAN STRATEGIK PEMBANGUNAN NEGERI TERENGGANU

Ditulis pada . di dalam Berita

Pada 12 hingga 15 Januari 2022 telah diadakan Bengkel Pelan Strategik Pembangunan Negeri Terengganu 2022 - 2026 bertempat di Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur. Antara pengisian bengkel tersebut adalah sesi Taklimat Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) oleh Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Unit Perancang Ekonomi Negeri, Jabatan Perdana Menteri.

Tujuan utama bengkel ini diadakan adalah bagi membincangkan Halatuju Pembangunan Negeri Terengganu bagi menyokong dasar dan inisiatif Kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam merencana dan melaksanakan usaha pembangunan supaya lebih mampan dan berdaya saing.

Di samping itu, turut diselitkan Taklimat Pelan Induk Terengganu Sejahtera (PITAS) 2030 oleh Pengarah PITAS 2030 serta Taklimat Pelan Induk ECER 2.0 yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Operasi ECERDC.